Tampereen Akateeminen KyykkäSeura (TAKS) on perustettu keväällä 2018 Oulun WCOK turnauksen jälkimainingeissa. Seuran tarkoituksena on kehittää ja edistää tamperelaista kyykkäkulttuuria, niin pelaamalla kuin järjestämällä kyykkään liittyvää tapahtumaa. TAKS ei vaadi aikaisempaa kyykkäkokemusta, vaan intoa lähteä mukaan tutustumaan tähän vanhaan suomalaiseen lajiin.