Termistöä

Akka – Pelineliön sisällä oleva kyykkä.
Pappi – Pelineliön sivu- tai takarajalla oleva kyykkä, kuitenkin yli 10 cm päässä etuviivasta.
Kuokkavieras – Pelineliöiden välissä oleva kyykkä.
Tolppa, torni, piikki – Kaksi kyykkää päällekkäin.
Kona – Pelineliön eturaja, jossa tolppia rinnakkain.
Hauki – Heitto, joka ei osu kyykkiin.
Virkamies (käytössä lähinnä lappeen Rannassa) – Heitto joka osuu kyykkiin muttei poista yhtäkään neliöstä.
Sektorihauki, maito – Heitto, joka menee ohi pelineliöstä.
Pulu – Heitto, joka poistaa rivinpätkästä keskimmäiset tornit, niin että pystyyn jää vain yksi torni molemmille sivuille.
Ghettopulu – Pulu jossa tornien väliin jää erityisen paljon akkoja.
Kilkki – Kyykän poistaminen niin, että maila ei osu poistuneeseen kyykkään, vaan se poistuu toisen kyykän osuman voimasta.
Paluumuuttaja – Kyykkä joka käy kentän ulkopuolella, mutta palaa takaisin pysähtymättä.
Kenttäpiispa – Kentän sisällä pystyssä oleva akka.