Kyykän säännöt

Kyykän säännöt documentation

1. Pelin tavoite

Pelin tavoitteena on saada kyykät pois pelineliöstä heittämällä niitä kartuilla. Eniten tai vähemmillä heitoilla kyykkiä pelineliöstä poistanut on voittaja.

Kyykkää voi pelata joukkueena, parina tai yksin. Joukkuepelissä pelataan nelihenkisin joukkuein.

2. Pelitekninen osa

2.1. Pelikenttä

Pelikenttä on mahdollisimman tasainen alue, kooltaan 5 x 20 metriä, jonka päätyihin on piirretty 5 x 5 metrin pelineliöt. Pelineliöiden väli on 10 metriä. Seitsemän metriä kummastakin päädystä on piirretty naisten heittoviiva.

2.2. Pelin nimityksiä

2.2.1. Heittoneliö

Neliö, josta heitot suoritetaan.

2.2.2. Pelineliö

Neliö, jossa ovat ulosheitettävät kyykät.

2.2.3. Avaus

Heittoneliön takarajan takaa ja naisilla heittoneliön eturajan takaa tapahtunut lyönti, joka vie pelineliöstä kyykän ulos.

2.2.4. Heittovuoro

Joukkueen/parin/pelaajan heittovuoron aikana heitetään yhteensä neljä karttua.

2.2.5. Akka

Pelineliöön jäänyt kyykkä, arvoltaan kaksi miinuspistettä.

2.2.6. Pappi

Neliön rajalle jäänyt kyykkä, yksi miinuspiste

2.2.7. Nurkkapappi

Sekä taka- että sivurajaa koskettava kyykkä, yksi miinuspiste.

2.2.8. Kuokkavieras

Pelineliöiden väliin ponnahtanut kyykkä, kaksi miinuspistettä (vaikka olisi rajalla)

2.2.9. Miinuspisteet (taitavimmilla pluspisteet)

Kertovat pelin tuloksen. Voittaja on vähiten miinuspisteitä saanut.

2.3. Pelivälineet

2.3.1. Kyykät

Kyykät tehdään puusta ja sylinterin muotoisiksi. Kyykän korkeus on n. 10 cm ja halkaisija 6-8 cm.

2.3.2. Kartut

Kartut tehdään puusta. Kartut ovat varreltaan pyöreitä ja niissä on kädensija. Kartut eivät saa olla 85 cm pidempiä, eivätkä 8 cm paksumpia. Kartun saa maalata tai lakata ja sitä saa vahvistaa kestävyyden tai lyöntiominaisuuksien parantamiseksi metallisilla kahva- ja tyviheloilla. Muita metallivahvistuksia ei saa tehdä. Karttuja tarvitaan joukkuepelissä 4 heittovuoroa kohden.

2.3.3. Mittatikku

Paksuudeltaan 1,5 cm:n toisesta päästä teroitettu mittatikku tarvitaan pelineliön rajoille jääneiden kyykkien tarkistamiseen. Mittatikun puuttuessa voidaan käyttää tuomarin etusormea.

Mittatikkua käytetään niin, että tikun terävää päätä vedetään rajaa pitkin niin, että tikku on pystysuorassa. Mikäli kyykkä osuu tikkuun, sen tulkitaan olevan viivalla. Mikäli kyykkä ei osu tikkuun, se on joko neliössä (akka) tai neliön ulkopuolella, riippuen siitä kummalla puolen viivaa kyykkä sijaitsee.

3. Akateemisen pelimuodon yleiset säännöt

3.1. Hutunkeitto

Elleivät kilpailun säännöt määrää aloittajaa, ensimmäisen erän aloittajan arvonta tapahtuu pesäpallotyyliin hutunkeittona. Karttu heitetään ensin pelituomarille. Kättä siirretään peukalo aina yläpuolella. Arvonnan voittanut määrää kenttäpuoliskot tai aloittavan joukkueen, arvonnan hävinnyt saa päättää jäljelle jääneen vaihtoehdon.

Tuomarin luvalla arvonta voidaan suorittaa myös muulla tavalla, esimerkiksi oululaistyyliin kivi-paperi-sakset-ottelulla niin, että häviäjä voittaa. Myös suullinen sopiminen on hyväksyttävää tuomarin luvalla.

3.2. Pelin kesto

Yksi peli kestää kaksi erää. Erien välissä vaihdetaan puolia ja aloittajaa.

3.3. Erän kulku

3.3.1. Avausheitto

Miehet avaavat heittämällä ensimmäisen kartun heittoneliön takarajalta (15 m), naiset eturajalta (10 m). Yli 70-vuotiaat miehet saavat avata heti neliön sisältä (1 0m), ja yli 70-vuotiaat naiset saavat avata heti naisten rajalta (8 m).

Joukkueen suoritettua avauksen miehet siirtyvät eturajalle ja naiset 8 m viivalle (7 m takarajasta heittosuuntaan).

Pelin avaus katsotaan tapahtuneeksi, kun ensimmäinen kyykkä poistuu pelineliöstä. Kuokkavierasta tai pappia ei hyväksytä ulosmenneeksi.

Jos joukkue ei saa suoritettua avausta, joukkueen jäsenet heittävät kauemmasta kohdasta, kunnes ainakin yksi kyykkä poistuu pelineliöstä.

3.3.2. Heittovuoro

Joukkueen heittovuoron aikana kaksi joukkueen pelaajaa heittää kumpikin kaksi kertaa, eli yhteensä neljä karttua.

Pelaaja heittää heittovuoronsa kartut perätysten. Heittovuoron ajan on pelaajan pidettävä karttunsa heittoneliössä.

Jos karttu jää pelineliöön, sitä ei saa poistaa ennen joukkueen heittovuoron loppumista. Vain pelituomarin luvalla sallitaan kartun vaihto pelineliöstä.

3.3.3. Kentän tarkastaminen

Heittovuoron (2 pelaajaa, 4 karttua) jälkeen pelituomari tarkastaa pelineliön, toteaa ulos menneet, rajalla olevat ja pelineliöön jääneet kyykät sekä antaa luvan poistaa kartut pelineliöstä. Tarkastuksen jälkeen tuomari antaa toiselle joukkueelle heittoluvan.

3.3.4. Vuorojen eteneminen

Pelivuorot jatkuvat, kunnes joukkue on heittänyt yhteensä 16 karttua tai tyhjentänyt kentän. Tämän jälkeen tuomari laskee ja merkitsee ylös erän pisteet.

3.3.5. Pistelasku

Jokainen pelineliöön, kuokkavieraaksi, eturajalle tai sivurajalle alle 10cm päähän eturajasta jäänyt kyykkä tuottaa kaksi miinuspistettä. Jokainen pappi (sivu- tai takarajalle jäänyt kyykkä) tuottaa yhden miinuspisteen.

3.3.6. Pelineliön tyhjentäminen

Mikäli joukkue saa tyhjennettyä pelineliön käyttämättä kaikkia heittojaan, tulee joukkueen erätulokseksi käyttämättä jääneiden karttujen mukainen määrä pluspisteitä.

3.3.7. Pelin päättäminen

Toisen erän jälkeen tuomari laskee yhteen erien pisteet ja julistaa voittajaksi sen joukkueen, jonka tulos on vähiten miinusmerkkinen.

3.4. Kentän kunnostus

Ennen pelin alkamista saavat pelaajat laittaa pelineliöt ja niiden välin pelikuntoon. Pelin alettua kenttää saa tarpeen vaatiessa tasoittaa ilman erillisiä työkaluja (jalalla tai kädellä). Kuoppaan vajonneen saa tuomarin luvalla nostaa ylös, tasoittaa kentän kyykän alta, ja laskea kyykän takaisin samaan paikkaan samassa asennossa kuin ennen nostamista.

4. Akateeminen joukkuepeli

4.1. Joukkueen koostumus

Pelaava joukkue muodostuu 4 pelaajasta. Vaihtopelaajia saa olla lisäksi 4 kpl.

4.2. Pelaajavaihdokset

Joukkue saa tehdä pelaajavaihdoksia erätauolla, mikäli joukkueen kokonaisvahvuus on enemmän kuin 4 pelaajaa.

4.3. Pelijärjestys

Joukkueen pelaajien pelijärjestys pysyy samana erän ajan.

4.4. Kentän pystytys

Kyykät pystytetään neliön eturajan päälle niin, että pelineliön kumpaankin reunaan jää 10 cm vapaata sivurajasta mitattuna. Kyykkiä pystytetään 20 päällekkäistä paria kummankin pelineliön eturajalle tasaisin välein.

5. Akateeminen paripeli

5.1. Joukkueen (parin) koostumus

Paripelin parin muodostaa kaksi pelaajaa.

5.2. Pelijärjestys

Parin pelaajat saavat vaihtaa heittojärjestystään erän aikana. Ensimmäisen pelaajan on kuitenkin aina heitettävä molemmat karttunsa ennen kuin toinen pelaaja voi heittää.

5.3. Kentän pystytys

Torneja pystytetään molempiin päätyihin tasaisin välein kymmenen, niin että tornien kasaaminen aloitetaan 1,25 metrin päästä sivurajasta. Torneja on siis vain puolet akateemiseen joukkuepeliin verrattuna.

6. Tuomari

Jokaisella kilpapelillä tulee olla tuomari. Mikäli pelin määrätty tuomari onkin estynyt, voivat joukkueet/pelaajat hoitaa tuomarin tehtävät yhdessä.

Tuomarin tulee kirjata ylös pelin kulku pisteineen, laskea erätulokset sekä ottelutulos ja julistaa ottelun voittaja.

Tuomari valvoo heittovuorojen sääntöjenmukaista etenemistä ja ratkaisee erikoistilanteet. Riitatilanteessa tuomarin sana on laki.

Tuomarin tulee olla luotettava, puolueeton ja suhteellisen vähän päihdyttäviä aineita nauttinut.

7. Erikoistilanteet

7.1. Pelaajan häirintä

Heittovuorossa olevaa pelaajaa saa kohtuudella häiritä, kuitenkin muiden kuin heittäjän tulee pysyä pelikentän ulkopuolella (koskee myös heittäjän omaa joukkuetta).

7.1.1. Huutelu

Pelaajille huutelu niin vastustajan kuin yleisön toimesta kuuluu akateemisen kyykän luonteeseen. Pelivuorossa olevalle pelaajalle on hyvän maun rajoissa sopivaa huudella psyykkaustarkoituksessa. On kuitenkin hyvän kyykkäetiketin mukaista huudella pelaajalle niin, että juuri heittosuorituksen aikana ei tuotettaisi yllättäviä kovia ääniä. Edellä mainitun kaltaista käytöstä voidaan pitää niin sanotusti kusipäisenä, eikä sitä tulisi harrastaa.

Perinteisiä ja hyväksi todettuja huutoja ovat esimerkiksi:

  • Hauki
  • Heitä täysiä
  • Ei riitä
  • Aina maksimi

Myös uusien kekseliäiden huutojen kehittäminen on ehdottoman suositeltavaa.

7.2. Heitto kahdella kädellä

Heittoa saa avustaa toisella kädellä, ellei voima muuten riitä.

7.3. Vauhdinotto

Vauhdinotto on sallittua pelineliön rajojen sisällä, naisilla 8 m viivaan asti. Vauhdinoton aikana ei saa siirtää vastustajan kyykkiä.

7.4. Yliastuttu heitto

Heiton aikana ei pelaaja saa ylittää viivaa, jolta heitto tapahtuu. Heitto alkaa siitä, kun karttu irtoaa pelaajan kädestä ja loppuu siihen, kun pelaaja poistuu pelineliöstä sivu- tai takarajan kautta.

Jos heitto on yliastuttu, tuomari asettaa ulosmenneet kyykät takaisin pelineliön eturajalle, keskeltä aloittaen. Neliöön kaatuneet jäävät paikoilleen. Heitto katsotaan tapahtuneeksi.

7.5. Viivyttely

Tarpeeton viivyttely heitoissa on kiellettyä. Jos joukkue toistuvasti ja huomautuksesta huolimatta viivyttelee heitoissaan, voi tuomari määrätä joukkueelle yhteisajan jonka kuluessa heittovuoron loput kartut on heitettävä. Aika saadaan kertomalla karttujen määrä 30 sekunnilla.

7.6. Haljennut kyykkä

Jos kartun osuma halkaisee kyykän, pelituomari tuomitsee sen mukaan, minne suurempi osa kyykkää meni. Samalla hän vaihtaa rikkoutuneen kyykän ehjään. Kyykän haljetessa yhtä suuriin osiin ulosmennyt osa ratkaisee. Yhtä suurien osien jäädessä pelineliöön pelaaja ratkaisee, kumman kyykänosan kohdalle ehjä kyykkä asetetaan.

7.7. Rajalla olevat kyykät

Rajalle jääneet kyykät tarkastetaan 1,5 cm:n mittatikulla, jota vedetään rajaa pitkin pystysuorassa asennossa. Jos mittatikku osuu rajalla olevaan kyykkään, niin se nostetaan papiksi. Jos mittatikku ei osu kyykkään, niin ulkopuolinen kyykkä poistetaan ja neliönpuoleinen kyykkä jää akaksi.

Mikäli sivurajalla olevaan kyykkään on vähemmän kuin 10 cm matkaa pelineliön eturajalta, se ei ole pappi, eikä sitä nosteta.

Kuokkavierasta ei nosteta papiksi, vaikka se olisi rajalla.

7.8. Vastustajan kyykkien siirtäminen

Vastustajan kyykkiä ei saa siirtää. Jos pelaaja potkii, heittää tai muuten siirtää heittoneliön kyykkiä, kyykät siirretään takaisin paikoilleen ja pelituomari antaa siirtelijälle varoituksen.

Kahden varoituksen jälkeen tuomari voi määrätä siirtelijän heittämään kaikki jäljellä olevat karttunsa takarajalta (koskee myös puoltenvaihtoa).

Mikäli pelaaja osuu vastustajan kyykkiin heiton aikana ja seurauksena vastustajan kyykät osuvat pelialueella oleviin kyykkiin, heitto katsotaan tapahtuneeksi, mutta vastustajan kyykän lisäksi em. kyykän liikuttamat kyykät palautetaan takaisin lähtöpaikoilleen.

7.9. Pelialueelle palaava kyykkä

Mikäli heitto poistaa pelialueelta kyykän, mutta se palaa takaisin ilman ulkopuolista häirintää, kyykkä jätetään paikoilleen. Mikäli kyykkä palaa pelialueelle rajojen ulkopuolella olevien esteiden tai epätasaisten pinnanmuotojen ymv. takia, kyykkä poistetaan. Mikäli kyykkä pyörii rajan yli, pysähtyy ja kierähtää takaisin tasaisella alustalla, kyykkä tuomitaan palanneeksi.

7.10. Muu häröily

Jos pelaaja muulla häröilyllään oleellisesti häiritsee pelin kulkua, voi tuomari myös tällöin langettaa pelaajalle tai pelaajan joukkueelle kohdassa Vastustajan kyykkien siirtäminen mainitut rangaistukset.

Tietosuojaseloste
Copyright © 2019 Tampereen Akateeminen KyykkäSeura